Česká debatní společnost, z. s. (ČDS), IČ 26656817, je nestátní nezisková organizace se sídlem v Olomouckém kraji a celorepublikovou působností. ČDS pracuje s dětmi a mládeží. Je dobrovolná, nezávislá, nepolitická a sdružuje členy na základě společného zájmu o naplňování cílů ČDS.

ČDS zejména podporuje účast na soutěžích v akademickém debatování žáků základních a středních škol a neorganizované mládeže soutěže sama organizuje, připravuje metodiky a vzdělává v oblasti efektivní argumentace, kultivovaného projevu a kritického myšlení.

Mezi největší projekty organizace patří celorepublikový debatní turnaj Olomouc Open Cup a mezinárodní debatní turnaj Heart of Europe, celorepubliková Středoškolská debatní soutěž pětičlenných týmů či jazykový vzdělávací projekt S angličtinou kamkoliv. Další významnou aktivitou je podpora sociálně znevýhodněných skupin, osvětová, přednášková a další vzdělávací činnost pro studenty a širokou veřejnost.

Pro ověření prosím zadejte číslo našeho objektu.
 
Česká debatní společnost, z. s. 2013–2019
Web vytvořila a provozuje agentura Deleo, Severokov s.r.o.
Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Uses XMod Pro: A DNN module which allows you to create your own dynamic forms, lists and customized DNN solutions.