První početná brigáda aneb vítáme Lucky While

28. 7. 2013
5

Česká debatní společnost sice působí v celé ČR, dokáže na své akce dostat desítky dobrovolníků, ale vlastních členů má jen hrstku – a mezi nimi napočítáte ty opravdu zapálené na prstech. Už po měsíci jsme zjistili, že práce na objektu kvůli tomu pokračují pomaleji, než bychom chtěli. Proto jsme vymysleli výměnný obchod pro jiné neziskovky: Výměnou za pomoc se domluvíme na budoucím bezplatném využívání objektu. Jako první se k nám přidali Lucky While.

Nebyla to náhoda. Členkou této kojetínské taneční skupiny je i Klárka. Přesto jsem se našim novým kamarádům snažil poskytnout ten nejlepší servis a všechno pro ně nachystat. Vyrazil jsem tedy do Mikulovic už ve čtvrtek 25. července, abych navezl nějaký nutný materiál (stále ještě vypůjčené nářadí) a hlavně abych nemusel cestou v pátek pospíchat, protože to mám do Muny přeci jen o kousek dál.

Lucky While ukázali, že za práci vzít rozhodně umějí. Podařilo se nám zlikvidovat zbytky stromu, který našemu objektu kdysi poničil střechu a jehož větve a tlející jehličí po letech tvořily spižírnu pro tisíce mravenců. Původně jsme si dokonce mysleli, že hromada zbytků dřeva je mraveništěm sama o sobě. Přes silnici naproti našemu objektu můžete od tohoto víkendu vidět více než dvoumetrovou haldu dřeva – to všechno jsme vytahali z onoho domnělého mraveniště.

Po odstranění zbytků stromu jsme provedli terénní úpravu levého trávníku. Zvláštní ironickou poetiku jsme viděli v odkrytém ozdobně vyvedeném půlkruhovém obrubníku, který trávník rozděluje a tvoří jakousi předzahrádku. K čemu kdy vojáci, ať už náš objekt stavěli zajatci či kterákoli z následně zde přítomných armád, potřebovali zdobné předzahrádky? Při procházce naší uličkou jsme si navíc podle způsobu růstu náletů před zanedbanějšími objekty všimli, že stejné záhonky nejspíše pod letitými nánosy najdou i někteří sousedé.

Největším zápřahem této brigády však nebyly stovky polámaných větví a statisíce mravenců, ale především vykopání prvních drenážních kanálů kolem základů objektu. Zatím jsme se nepouštěli do potřebné cca půlmetrové hloubky, ale všichni jsme si i tak obstojně mákli. K drenáži jsme se nakonec později vrátili ještě několikrát.

Důkladnou savovou sprchu jsme také nadělili betonové podlaze uvnitř objektu, i když to se později ukázalo jako zbytečné. Kdybychom tak věděli, co nám to z té podlahy vlastně roste. Nemuseli bychom se jen chlácholit tím, že to snad na povrchu krystalizuje některá složka použitého betonu a nejedná se třeba o rhizomorfy dřevomorky nebo nějakou zdraví jistě nezávadnou plíseň.

Tenhle letní víkend se vydařil. Poznali jsme nové šikovné pracovníky, kteří si to na Muně oblíbili a začali se sem vracet. Seznámili jsme se s Jardou v modrém autě, který má dole (pod kopcem, na mapě by to bylo nahoře) v Muně onu firmu na recyklaci odpadu. Poznali jsme také Honzu Hanáka z LKK, který se za námi přišel podívat a nakonec nás pozval na večerní posezení ve svém objektu. Vykoupali jsme se v ledovém jezírku (no dobrá, oni se vykoupali, já byl venku rychleji než uvnitř) a samozřejmě jsme udělali pořádný kus práce. Díky!


Karta akce

Název

První Lucky While

Termín

od 25. 7. 2013
do 28. 7. 2013

Organizátor

Vlastimil Waic
Česká debatní společnost

Odpracováno

64 osobohodin

Fotky

Časová osa historie objektu 33 v Muně Mikulovice zobrazuje 6 událostí
Česká debatní společnost, z. s. 2013–2019
Web vytvořila a provozuje agentura Deleo, Severokov s.r.o.
Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Uses XMod Pro: A DNN module which allows you to create your own dynamic forms, lists and customized DNN solutions.