Ohlédnutí za rokem 2013 a poděkování

31. 12. 2013
10

Nebojte, nebudu vypisovat dlouhý seznam toho, co jsme všechno udělali, a ještě delší toho, co jsme všechno nechali až na další léta. Bilancovat se ale bude. Kdo, jak dlouho a za kolik. Statistika naší práce a výdajů na náš kousek Muny ukazuje, že by se nám hodil zaměstnanec na půl úvazku jen na administrativu, nákupy a plánování.

Přehledy na stránce Odpracováno jsou vždy aktuální a navíc sledují několik různých věcí. Článek shrnující naše působení v Muně mezi 7. červnem, kdy Jakub s Jakubem Munu poprvé navštívili, a 31. prosincem 2013, kdy se uzavřel náš první kalendářní rok, tak poslouží pro vypíchnutí a zachování některých dat, která by později ztratila kontext či by se ztratila zcela. Na konci článku také připojím poděkování (doufám) všem, kteří nám nějak v našem muňáckém snažení pomáhali.

Odpracované hodiny  
Vlastimil Waic 141
Klára Ligurská 117
Jakub Kadlec 75
Pavel Pískovský 34
Zuzana Ligurská 28
Jana Pískovská 28
Lukáš Macháček 16
Antonín Kalous 16
Jakub Sladký 8
Simona Waicová 1

V roce 2013 jsme přímo na Muně odvedli 467 osobohodin práce. Z toho 361 odpracovali členové a dobrovolníci České debatní společnosti, zbylých 106 pak členové taneční skupiny Lucky While.

Celkem, tj. včetně plánování, nákupů apod. jsme Muně věnovali 817 osobohodin. I s bonusovými hodinami, které jsou především přepočtem osobních nákladů na cesty a ubytování a případnými hodinami přidělenými do naší statistiky za zvláštní zásluhy, se dostaneme k číslu 1 286 hodin. To je při přepočtu na osmihodinovou pracovní dobu něco málo přes pět měsíců.

Individuálně jsem se Muně nejvíce věnoval já se 141 odpracovanými a cca 350 dalšími hodinami. Jakub Kadlec vykázal 78 odpracovaných a cca 220 dalších, Klárka pak 117 odpracovaných a cca 46 dalších.

Objekt 33 jsme navštívili celkem desetkrát. Absolvovali jsme dvě početné brigády o pěti či více lidech a jednu dlouhou trvající týden. Celkových 27 osobonávštěv se rozložilo mezi deset dosud zapojených lidí.

Přímé investice do objektu a jeho vybavení plus náklady na práci (cestovné, ubytování) činily v roce 2013 celkem 91 115 korun. Ve skutečnosti možná o trochu víc, evidence z počátku neexistovala. Zahrnuty jsou výdaje z rozpočtu ČDS, grantu O2 Think Big i z našich vlastních kapes.

Poděkování

Děkujeme rodině Benčových a mikulovickým skautům za jejich ochotu nás ubytovávat a trpělivost s našimi pozdními příjezdy.

Děkujeme Honzovi Hanákovi za ubytování našich dobrovolníků a výpomoc během akce 72 hodin.

Děkujeme všem sousedům, ostatním organizacím MNO, za vřelé přijetí i dobré rady.

Děkujeme také panu Kovaříkovi, který nám v kamenolomu ze svého zaplatil a dovezl štěrk, aniž bychom se kdy viděli. Na dobré slovo.

Děkujeme Nadaci Telefónica a Nadaci rozvoje občanské společnosti za finanční podporu z programu Think Big.

A konečně ještě jednou děkujeme Hnutí Brontosaurus Jeseníky a Tomáši Hradilovi za věnování objektu a neustálou podporu při jeho opravách.

Upřímně doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Na viděnou v roce 2014!


Časová osa historie objektu 33 v Muně Mikulovice zobrazuje 6 událostí
Česká debatní společnost, z. s. 2013–2019
Web vytvořila a provozuje agentura Deleo, Severokov s.r.o.
Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Uses XMod Pro: A DNN module which allows you to create your own dynamic forms, lists and customized DNN solutions.