Chceme zateplovat objekt aneb zázraky do tří dnů

1. 5. 2014
55

Když jsme si vybírali objekt v Muně, říkali jsme si, že na jeho rekonstrukci seženeme nějaké evropské peníze a všechno půjde jako po drátkách. Nějakou dobu jsme investovali prostředky organizace a soukromých dárců, ale pak to přišlo. Rozhodli jsme se podat žádost o dotaci v rámci 60. výzvy operačního programu životního prostředí. Stálo nás to měsíc intenzivní práce, nervů a řadu nemilých překvapení, ale povedlo se. Přečtěte si o nemožném ihned a zázracích do tří dnů.

Máte-li na starost projekt v neziskovce, jako se já v ČDS starám o objekt 33, čas od času chtě nechtě přemýšlíte nad tím, jak svůj projekt financovat. Koncem března jsem začínal propadat splínu: Financování prací na objektu totiž máme zajištěné jen do léta a v tuto chvíli nevíme, co bude dál, co budeme moci dělat na podzim. V zoufalství jsem se rozhodl projít si webové stránky vhodných operačních programů, přes které se v Česku rozdělují evropské dotace. V operačním programu životního prostředí jsem narazil na LX. výzvu, ve které bychom mohli požádat o dotaci na zateplení a vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie.

Dodal jsem si odvahy a načetl nutné informace z mnohasetstránkové dokumentace programu a výzvy. Zjistil jsem, že jsme přípustným příjemcem, že náš objekt může dotaci získat, ale že uzávěrka je už 30. dubna a spolu s žádostí musíme odevzdat rozpočet, energetický audit a štítek budovy a hlavně že žádost musí někdo napsat. V pravém spodním rohu displeje mi svítilo datum 28. března, zbýval měsíc. Protože jsem ale věděl, že podobná příležitost, kdy se Státní fond životního prostředí snaží zbavit nevyčerpaných peněz v končícím (vlastně už 31. 12. 2013 oficiálně skončeném) programovém období, a naše organizace splňuje podmínky pro získání dotace, se už nemusí dlouho opakovat, rozhodl jsem se to za každou cenu stihnout. Aby se to povedlo, připravil jsem akční plán.

Normální příjemce by zadal zakázky, nechal zpracovat energetický audit, projektovou dokumentaci a zaplatil si administrátora projektu. Uvědomil jsem si, že na to by bylo potřeba zhruba tak 150 000 korun, které na to rozhodně dát nechceme a nemůžeme. Jak z problému ven a jak žádost stihnout? Akční plán byl zdánlivě jednoduchý: Sehnat odborníky, kteří žádost zpracují zdarma nebo skoro zdarma, sehnat stohy potřebných úředních povolení a konečně připravit samotnou žádost. A to všechno za měsíc. Jak to dopadlo, si asi dovedete představit. Duben pro mě byl obdobím, kdy jsem byl nesmírně rád, že jako podnikatel si můžu dovolit nepracovat každý den, protože časový stres a některé okamžiky v přípravě byly obrovskou zátěží.

Sháníme lidi a řešíme byrokracii

Nejprve jsem začal shánět energetického auditora. Potřeboval jsem firmu co nejblíž mému bydlišti v Ústí nad Labem, a přes doporučení jsem se dostal až ke společnosti EnergySim a Ing. Zdeňku Ročárkovi.

Zdálo se, že zbývá zajistit projektanta, záhy jsem však zjistil, že stavební úpravy (zateplení) a vytápění nemůže projektovat jeden člověk, takže ze shánění projektanta se stalo shánění dvou. Zase jsem si otevřel Google a štěstí jsem měl hned na první zavolání. K přípravě projektu zateplení jsem přesvědčil Ing. Jana Drábka z Olomouce a k přípravě projektu vytápění Ing. Milana Frantíka z České vsi u Jeseníka.

Další na řadu přišla úřední potvrzení a povolení. Jen namátkou jsme museli získat nájemní smlouvu k pozemku a souhlas Vojenských lesů a statků, souhlas Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, souhlas Krajského úřadu, museli jsme změnit způsob využití stavby v katastru a tak dále. Několikrát jsem už propadal zoufalství, když jsem narážel na úřednické "To nejde." V některých chvílích se zdálo, že jsem narazil na překážku, která celé snažení zastaví. Tady se ale do celé věci vložil Jakub, který má na jednání s úředníky doslova talent. V neuvěřitelných termínech zvládl veškeré dokumenty vyřídit. Souhlas SCHKO jsme měli během zhruba dvou dnů, podobně i souhlas Vojenských lesů a statků. Jediné, co se nepovedlo, byla změna způsobu využití budovy, která nám na stavebním úřadu v Jeseníku neprošla ani po přímluvě stavebního technika obecního úřadu Mikulovice Ing. Petra Dvořáka. Naštěstí změnu šlo nahradit příslibem, že ji provedeme v rámci kolaudace po realizaci projektu.

Zbýval týden na přípravu projektu

Práce na samotném projektu se rozběhly až kolem 20. dubna. Za deset dní bylo potřeba naprojektovat vytápění a zateplení, připravit rozpočty, vyrobit stohy povinných příloh. Postupem času jsme tuto aktivitu omezovali a směřovali pány projektanty k návrhu jednoho ideálního řešení. Když jsme se 23. dubna blížili k finálnímu návrhu, zjistili jsme, že původně uvažovaní rozpočtáři náš rozpočet vytvořit nestihnou. Na poslední chvíli jsme tak sháněli a sehnali jiného rozpočtáře, kterému však bohužel nemůžeme veřejně poděkovat jmenováním.

Termín uzávěrky se blížil, hromada papírů potřebných k podání žádosti rostla a nové stále docházely. Poslední tři dny jsme přípravou žádosti strávili naprosto celé. Vstávání mezi šestou a sedmou ráno, večerka po druhé hodině v noci. Ještě 30. dubna, v den odevzdání žádosti, jsme našli chybu v rozpočtu a pana rozpočtáře žádali o urychlenou změnu. Než jsme seřadili všechny přílohy, vytiskli všechny formuláře, vše podepsali, sešili a zabalili, utekla většina dne. Samotnou žádost Jakub podával na Olomoucké pobočce Státního fondu životního prostředí doslova vteřiny před uzávěrkou v 16 hodin. Jestli dotaci získáme, bychom měli vědět koncem léta.

V průběhu přípravy žádosti jsme zjistili několik informací, o které se rádi podělíme:

  • Arcibiskupství olomoucké požádalo Vojenské lesy a statky o vydání všech lesních pozemků v Muně v rámci církevních restitucí. VLS odmítly lesy vydat, církev se tudíž bude odvolávat do správního řízení či k soudu.
  • Druhá etapa elektrifikace Muny je kvůli blokaci pozemků církevními restitucemi zastavena. Realizace se očekává v listopadu 2015.
  • Církevní restituce se samozřejmě nedotýkají pozemků pod našimi objekty ani pozemků obce před nimi. Může tak dojít k paradoxní situaci, kdy VLS budou v celé Muně vlastnit pouze pozemky pod našimi objekty. Hádám, že pak je asi ochotně prodají.
  • Cena pronájmu pozemků pod objekty vychází z ceny stanovené obcí, která je 0,5 Kč / m2. Pokud platíte více, nechte si od VLS změnit smlouvu. K pronajatému pozemku musíte dát přiznání k dani z nemovitosti, jako neziskovky jsme ale osvobozeni od platby daně.
  • Pro kolaudaci zrekonstruovaného objektu budete muset vyřešit mj. také hospodaření s odpadní vodou a požární náležitosti, které u nás vychází tak, že v okruhu 5 metrů od objektu nesmí stát les (stromy). O tom ještě budeme jednat s VLS.

Velké díky bychom ještě jednou rádi vyjádřili

  • Ing. Zdeňku Ročárkovi (EnergySim), který nám připravil energetický audit a energetický štítek obálky budovy,
  • Ing. Janu Drábkovi, který objekt zaměřil, zakreslil, zpracoval návrh projektu zateplení a trpělivě nám odpovídal na řadu odborných dotazů,
  • Ing. Milanu Frantíkovi (TEZPRO), který zpracoval návrh projektu a rozpočet vytápění objektu,
  • Ing. Pavlu *** (nemůžeme jmenovat), který připravil rozpočet zateplení a
  • obci Mikulovice, především pak panu Ing. Petru Dvořákovi a panu starostovi Jiřímu Šimíkovi za pomoc, radu a podporu našeho záměru.

 


Časová osa historie objektu 33 v Muně Mikulovice zobrazuje 6 událostí
Česká debatní společnost, z. s. 2013–2018
Web vytvořila a provozuje agentura Deleo, Severokov s.r.o.
Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Uses XMod Pro: A DNN module which allows you to create your own dynamic forms, lists and customized DNN solutions.