Ohlédnutí za rokem 2014 a poděkování

31. 12. 2014
22

Objekt 33 Muna MikuloviceUzavřeli jsme druhý kalendářní rok na Muně, a tak je třeba shrnout naše výkony. Nutno si přiznat, že naše aktivita maličko poklesla. Oproti roku 2013 jsme sice odpracovali více, ale ne úměrně tomu, že jednat o získání objektu jsme s Brontosaury začali až v červnu 2013. I tak ale považuji počet hodin přímo odpracovaných na Muně za úctyhodný. Bylo jich 530.

Celkem, tj. včetně plánování, nákupů apod. a po započtení bonusových hodin, které jsou především přepočtem osobních nákladů na cesty a ubytování a případnými hodinami přidělenými do naší statistiky za zvláštní zásluhy, jsme Muně věnovali 1 064 hodin, tedy o něco málo méně než vloni. To je při přepočtu na osmihodinovou pracovní pořád téměř šest měsíců.

Individuálně jsem se Muně nejvíce věnoval já s 205 odpracovanými a cca 525 dalšími hodinami. Druhá rok uzavřela Klárka se 157 odpracovanými a 47 dalšími.

Objekt 33 jsme navštívili celkem osmkrát. Absolvovali jsme jen jednu početnou brigádu o pěti či více lidech, ale zato hned dvě akce trvaly týden a několik bylo čtyřdenních. Obecně se snažím směřovat k úspoře cestovní nákladů tím, že snižuji počet akcí a prodlužuji délku jejich trvání a v ideálním světě také počet jejich účastníků. Celkových 25 osobonávštěv se rozložilo mezi devět dosud zapojených lidí. Přivítali jsme rovněž některé nováčky. Jmenovitě Vítka Piskovského a pro Dny Mikulovic také Pepu Šulce a Martina Caletku.

Přímé investice do objektu a jeho vybavení plus náklady na práci (cestovné, ubytování) činily v roce 2013 celkem 85 589 korun. Zahrnuty jsou výdaje z rozpočtu ČDS, grantu O2 Think Big i z našich vlastních kapes.

Poděkování

Děkujeme rodině Benčových a mikulovickým skautům za jejich ochotu nás ubytovávat a trpělivost s našimi pozdními příjezdy.

Děkujeme všem sousedům za dobré sousedské vztahy, jmenovitě pak Jirkovi Ščudlíkovi za výpravu do Nysy.

Děkujeme Nadaci Telefónica a Nadaci rozvoje občanské společnosti za finanční podporu z programu Think Big.

Děkujeme také obci Mikulovice, jmenovitě panu Ing. Dvořákovi, který nám neustále vychází vstříc a pomáhá nám s řešením administrativních problémů.

Upřímně doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Na viděnou v roce 2015!


Časová osa historie objektu 33 v Muně Mikulovice zobrazuje 6 událostí
Česká debatní společnost, z. s. 2013–2019
Web vytvořila a provozuje agentura Deleo, Severokov s.r.o.
Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Uses XMod Pro: A DNN module which allows you to create your own dynamic forms, lists and customized DNN solutions.