Verbattle meets Europe

4. 10. 2015
8

Mezinárodní výměnu zkušeností Verbattle meets Europe uspořádala Česká debatní společnost v rámci programu Erasmus+. Jednalo se o týdenní soustředění se zážitkovým programem doplněným přednáškami a zajímavými workshopy. Výměna se uskutečnila 26. 9. – 3. 10. 2015 v Mikulovicích u Jeseníka. Veškeré náklady na dopravu účastníků i celý pobyt byly plně hrazeny z grantu Evropské unie.

Akce má samostatnou webovou prezentaci ve formě deníku. Chcete-li si přečíst, co jsme v Muně dělali, například, jak jsme se časně ráno přesouvali do krytu, poslouchali přednášky v posádkové jídelně, odvedli celé odpoledne (krát 40 lidí) dobrovolnické práce, nebo jak se nám ztrácely děti při orientační hře nejen v Muně, ale i na návsi, klikněte si na Deník výměny.


Karta akce

Název

Verbattle meets Europe

Termín

od 26. 9. 2015
do 3. 10. 2015

Organizátor

Vlastimil Waic
Česká debatní společnost

Odpracováno

0 osobohodin

Fotky

Časová osa historie objektu 33 v Muně Mikulovice zobrazuje 6 událostí
Česká debatní společnost, z. s. 2013–2019
Web vytvořila a provozuje agentura Deleo, Severokov s.r.o.
Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Uses XMod Pro: A DNN module which allows you to create your own dynamic forms, lists and customized DNN solutions.