Sousedské setkání a brigáda

11. 10. 2015
21

Rok 2015 byl pro nás spíše rokem akcí ve stylu „na cihlu nesáhneme“, což platilo i pro sousedské setkání a následnou veřejnou brigádu, které jsme uspořádali v rámci projektu Muna pro Mikulovice, který podpořila Nadace O2 v programu SmartUp. V pátek 9. října jsme do kinosálu sezvali majitele staveb v Muně a další zájmové osoby, v sobotu jsme zorganizovali veřejnou brigádu v Muně.

Na sousedské setkání se dostavilo několik vlastníků objektů – Tomáš Hradil za HBJ, pan Bernátek za Kamitiro, paní Benčová za Junáka, několik soukromníků a Městečko neziskovek jsem zastupoval já, přičemž jsem setkání také moderoval. Kromě vlastníků nás navštívili také někteří pozvaní hosté – zástupce katastrálního úřadu v Jeseníku, zástupce Vojenských lesů, pan starosta a pan Ing. Dvořák za obec Mikulovice, nebo třeba ředitelka Nadace O2. Nezúčastnili se bohužel zástupci ČEZ Distribuce, kteří mě však den předem pozvali na schůzku do své kanceláře v Zábřehu. Stanoviska ČEZu jsem tak mohl alespoň tlumočit. V průběhu plodné diskuze jsme si vyměnili řadu informací, zkušeností a postřehů. Věříme, že podobná setkání bychom mohli opakovat třeba ve dvouleté periodě.

O brigádě psal Jakub K. na blogu programu SmartUp: A velká akce, na kterou jsem byl nejvíc zvědavý, přišla. Ráno, kdy se mělo ukázat, jestli se vůbec někdo z místních bude obtěžovat vstát a přiložit ruku k dílu. V areálu bývalé vojenské posádky nás čekal sběr odpadu, oprava mobiliáře a údržba komunikací. Akci jsme spojili s celorepublikovou akcí 72 hodin s vidinou vyšší účasti mladších. A proč akce Z? To zase pamatují ti narození dříve. Večer jsme s Vlastou vyložili všechno nářadí, které jsme dovezli do skautské klubovny, kde jsem i spal. Ráno jsem se probudil s drkotáním zubů (byla pěkná zima), ale to mne nerozházelo a oblékl jsem se do pracovního: své zateplené fosforově žluté bundy s reflexními pruhy a hned mi bylo lépe. Vyšel jsem před budovu a hned procitl, jelikož zima byla ukrutná a spadla mlha. Vydal jsem se směrem k domluvenému seřadišti, kde mě čekal nádherný výhled na hřebeny Jeseníků a rozhlednu Zlatý chlum a k tomu vycházelo sluníčko, prostě krása. A hle! První obličeje se vynořují z mlhy. Přišla skupina dívek z místního skautského oddílu. Po chvíli čekání jsme vyrazili. Nakonec nás bylo celkem 7.

Jelikož nedorazili žádní chlapi, rozhodli jsem se pomoci sběrem odpadu. Později se k nám přidalo ještě dalších dvacet lidí včetně rodiny Mládkových, které tímto chci velmi poděkovat. Nejen že nám poskytli občerstvení a teplé nápoje, ale také nám zajistili techniku pro odvoz odpadu. Firma Plastkon product s.r.o. nám věnovala plastové pytle na odpad jako sponzorský dar. Celkově jsme sesbírali za dopoledne víc jak dvě a půl tuny (!) odpadu. Po obědě jsme se věnovali údržbě komunikací a porostu kolem nich, protože dorazili i chlapi a mohli jsme si rozdělit práci podle obtížnosti. U místních jsem získal důvěru nejen já, ale i další členové České debatní společnosti, kteří též pomáhali s pracemi. Místní se rozmluvili a ukázali nám mnohá místa Muny i s nimi spojené příběhy.

Už nás nebrali jako cizince, co přišli brát, ale jako ty, co také chtějí dát. Mnozí z nich mluvili i o mezinárodní akci, kterou Česká debatní společnost uspořádala předcházející týden. Místní se také zajímali o to, co vlastně je ten O2 Smart Up, tak doufejme, že se mladí zapojí v další vlně se svými projekty, protože zajímavých nápadů jsme slyšeli více než dost. Na to, jaké bylo počasí, hodnotím akci velmi pozitivně a vážím si pracovního nasazení všech zúčastněných. Domluvili jsme se, že nám pomůžou s propagací akcí u místních a že na jaře uspořádáme společně další akce, abychom zvelebili další část rozsáhlého bývalého vojenského areálu.


Karta akce

Název

Sousedské setkání a brigáda

Termín

od 9. 10. 2015
do 11. 10. 2015

Organizátor

Jakub Kadlec
Česká debatní společnost

Odpracováno

0 osobohodin

Časová osa historie objektu 33 v Muně Mikulovice zobrazuje 6 událostí
Česká debatní společnost, z. s. 2013–2019
Web vytvořila a provozuje agentura Deleo, Severokov s.r.o.
Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Uses XMod Pro: A DNN module which allows you to create your own dynamic forms, lists and customized DNN solutions.