Trochu statistiky

2 699
hodin
Hodiny v roce 2015
114
Hodiny v roce 2014
530
Hodiny v roce 2013
467
208 264
korun
Výdaje v roce 2015
31 560
Výdaje v roce 2014
85 589
Výdaje v roce 2013
91 115

Pořadí organizací

Česká debatní společnost

Hodiny

2 402

TS Lucky While

Hodiny

297

Statistika hodin vyjadřuje součet všech typů hodin všech lidí, v pořadí organizací pak rozdělený dle organizací. Statistika hodin v letech však zobrazuje pouze hodiny fyzicky „odpracované“ v Muně.

Pořadí osob

Vlastimil Waic

Česká debatní společnost

Od 6. 6. 2013

Hodiny

1447

Akce

22

Jakub Kadlec

Česká debatní společnost

Od 6. 6. 2013

Hodiny

453

Akce

8

Klára Ligurská

Česká debatní společnost

Od 8. 6. 2013

Hodiny

395

Akce

19

Jana Piskovská

TS Lucky While

Od 26. 7. 2013

Hodiny

118

Akce

6

Pavel Piskovský

TS Lucky While

Od 26. 7. 2013

Hodiny

76

Akce

5

Zuzana Ligurská

TS Lucky While

Od 26. 7. 2013

Hodiny

55

Akce

3

Simona Waicová

Česká debatní společnost

Od 19. 7. 2013

Hodiny

41

Akce

1

Vít Piskovský

TS Lucky While

Od 18. 4. 2014

Hodiny

30

Akce

1

Jakub Sladký

Česká debatní společnost

Od 6. 6. 2013

Hodiny

25

Akce

1

Lukáš Macháček

Česká debatní společnost

Od 15. 10. 2013

Hodiny

22

Akce

1

Antonín Kalous

TS Lucky While

Od 26. 7. 2013

Hodiny

18

Akce

1

Martin Caletka

Česká debatní společnost

Od 27. 6. 2014

Hodiny

9

Akce

2

Josef Šulc

Česká debatní společnost

Od 27. 6. 2014

Hodiny

4

Akce

2

Lenka Suchá

Česká debatní společnost

Od 10. 4. 2015

Hodiny

2

Akce

1

Denisa Svobodová

Česká debatní společnost

Od 10. 4. 2015

Hodiny

2

Akce

1

Tomáš Černík

Česká debatní společnost

Od 10. 4. 2015

Hodiny

2

Akce

1

Údaj Hodiny je součet hodin

  • odpracovaných na objektu,
  • strávených administrativou doma a
  • osobních finančních nákladů, kde počítáme 1 hodinu za každých 100 korun. Způsobilé výdaje jsou cesta na Munu, ubytování a drobné výdaje např. na ochranné pomůcky, nářadí apod.

Údaj Akce udává, kolikrát dotyčný na Muně byl.

Datum od je první den, kdy se dotyčný zapojil do projektu.

Česká debatní společnost, z. s. 2013–2019
Web vytvořila a provozuje agentura Deleo, Severokov s.r.o.
Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Uses XMod Pro: A DNN module which allows you to create your own dynamic forms, lists and customized DNN solutions.